Jak wygląda sytuacja frankowiczów w 2022 roku?

Kredyty we frankach były oferowane w różnych Bankach w Polsce. Głównym powodem dużego zainteresowania było niskie oprocentowanie i wiele osób skorzystało z ofert kredytów hipotecznych. W ostatnich latach można było obserwować wzrost kursu franka, w związku z czym wzrastają raty kredytów. Jak się okazało, wiele banków w Polsce w umowach kredytowych frankowych (głównie hipotecznych) mieli zaznaczone klauzule indeksacyjne, które są niekorzystne dla konsumentów.

Wyrok TSUE — jakie daje możliwości?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku dał możliwość walki kredytobiorców o własne prawa przed sądem. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie umowy kredytowe mogą być brane pod uwagę. Chodzi tutaj tylko o umowy, w których kredyty są indeksowane we frankach.

Co to znaczy, że kredyt jest indeksowany we frankach?

Chodzi o to, że Bank udzielał kredytu hipotecznego w złotówkach. Natomiast sama wypłata kredytu była przewalutowana po kursie kupna na dzień uruchomienia kredytu. Kredyt, który został przyznany w walucie obcej, ale bank wypłacał środki w złotówkach — to kredyt denominowany. Kwota wtedy zazwyczaj była wyliczana przez kurs, jaki ustalił dany bank. Często zdarzało się, że klient ostatecznie nie wiedział jaka kwota kredytu zostanie przyznana, gdyż kurs mógł się zmienić od momentu podpisania umowy do jej uruchomienia.

Czy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych daje stuprocentową pewność, że sąd wyda wyrok korzystny dla konsumenta?

Wyrok TSUE sam nie zadziała. Konsument w pierwszej kolejności powinien pozwać bank. Sąd nie zawsze wydaje wyroki na korzyść konsumenta. Zależy to w głównej mierze od tego, czy sąd uzna, że indeksowanie kredytów było niezgodne z prawem. Jeśli sąd uzna, że tak jest – wykreśli wtedy z umowy indeksowanie kredytu w związku z czym, kredyt zostanie uznany za kredyt w PLN, natomiast jego oprocentowanie będzie zależne od stawki SARON.

TSUE wydał 18 listopada 2021 r. nowy wyrok, który również jest korzystny dla frankowiczów. Wyrok jasno wskazuje, że jeśli w umowie kredytowej indeksowanej do franków szwajcarskich jest wpisany kurs kupna i sprzedaży waluty, w jakiej jest uruchamiany kredyt, to musi być to zapisane w sposób prosty do zrozumienia. Aby klient sam, we własnym zakresie mógł sobie obliczyć kurs na dany dzień.

Zobacz też: Fascynujące Newsy ze świata

Jakie możliwości dla frankowiczów pojawią się jeszcze w 2022 roku?

Z roku na rok wzrasta liczba pozwów składanych w sądach w sprawie kredytów frankowych. W związku z tym kilka banków już zaczęło przygotowywać oraz proponować ugody dla klientów.

Bank PKO BP, BOŚ S.A. oraz ING Bank Śląski już w tym roku zaczęły przedstawiać ugody dla swoich klientów. Rozpoczęte działania w tym zakresie są już również w BNP Paribas oraz mBank. Z racji tego, że ugody jakie, oferują banki, oprocentowane są wg stawki WIBOR, a oprocentowania w ostatnim czasie ciągle wzrastają, można zauważyć, że jednak frankowicze wolą walczyć o swoje prawa na drodze sądowej.

Źródło: https://adwokatcar.pl/kredyty-frankowe-sopot-gdansk-gdynia-trojmiasto/